Гатненський ЗДО ”Умка”, Гатне
Київська область, Фастівський район

Атестація 2024

 

Атестація педагогічних працівників - це комплексна оцінка

професійної діяльності педагога, визначення його відповідності

займаній посаді, рівню кваліфікації. Вона передбачає підвищення

професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання

діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної

праці.


Мета атестації:
  активізація творчої професійної діяльності педагога;
  стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
  підвищення відповідальності педагогічних працівників

•  за результати навчання і виховання вихованців.
•  забезпечення соціального захисту педагогів.

Завдання атестації:
Стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників

шляхом оцінювання знань предмета, що викладається та напряму

педагогічної діяльності, методики викладання та виховання.

Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника

у його діяльності, на заохочення (у тому числі матеріальне) його

успіхів у справі освіти, виховання і розвитку вихованців.

Принципи атестації:
· добровільність
· відкритість
· колегіальність
· індивідуалізація
· диференціація
Підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні

бути спрямовані на утвердження високої ролі викладача та майстра

виробничого навчання, на підвищення його авторитету в колективі

освітнього закладу, серед колег, вихованців та їх батьків.
Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми,

види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки

атестаційної документації мають бути доступними для педагогів,

що атестуються. З порядком і терміном проведення атестації педагога

слід ознайомити заздалегідь.
Робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення

успіхів і прорахунків у педагогічній діяльності, які виявляються у

розумінні педагогом цілей освіти на сучасному етапі.

Куточок атестації в дошкільному закладі має сприяти забезпеченню

реалізації принципу гласності. У ньому доцільно помістити:

 

- Типове положення про атестацію педагогічних працівників

- Графік атестації  педагогічних кадрів на 5 років.

Наказ  про атестацію педпрацівників у поточному навчальному році.

Наказ про створення атестаційної комісії.

План роботи або графік засідань атестаційної комісії.

Графік проведення відкритих заходів у навчальному році.

План вивчення роботи педагогічних працівників, що атестуються.

 

Логін: *

Пароль: *