Гатненський ЗДО ”Умка”, Гатне
Київська область, Фастівський район

Звіт керівника 2022 - 2023 рр.

КЗ «Гатненський заклад дошкільної освіти «Умка»

Гатненської сільської ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

директора КЗ «Гатненського ЗДО «Умка» Гатненської сільської ради»

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Гатне

2023 р.

З В І Т

директора КЗ «Гатненського ЗДО «Умка» Гатненської сільської ради»

перед педагогічним колективом та громадськістю

Світланою Кривошапко

 

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Кривошапко Світлана Олександрівна, директор КЗ «Гатненського ЗДО «Умка» Гатненської сільської ради», освіта повна вища, в закладі працюю 16 років та 1 рік до відкриття, займаючись організаційними моментами задля того щоб  заклад дошкільної освіти «Умка» в с. Гатне розпочав свою освітню діяльність,  звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2022-2023 навчальний рік.

Я, як директор, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях;

- в межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу працівників закладу та звільняю з посади при потребі;

- виконую обов’язки медсестри за виробничою необхідністю.

А також:

І. Забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

ІІ. Відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

ІІІ. Контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

ІV. Підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

V. Організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

 

 1. Загальна характеристика.

Комунальний заклад «Гатненський заклад дошкільної освіти «Умка» розпочав функціонування у жовтні 2007 році.

 

з/п

Відомості

Показники

1

ПІБ директора

Кривошапко Світлана Олександрівна

2

Державна атестація

2020 р.

3

Кількість вихованців на кінець року

81 дитина

4

 

Кількість груп

Із них:

3

Середнього  віку

1

Дошкільного віку

2

5

Режим роботи груп:

12 годин

6

Мова навчання

Українська

7

Всього працівників

Із них:

18

Педагогічний персонал

9

Обслуговуючий персонал

9

 

Кількісно – якісний склад педагогічних працівників

Заклад дошкільної освіти на сьогоднішній день укомплектований педагогічними працівниками:

 • директор - 1;
 • вихователь – методист - 1;
 • музичний керівник -1;

- фіз.інструктор

 • практичний психолог - 1;

- вихователі - 6

Слід відмітити, що у зв'язку з воєнним станом в країні, ЗДО в цьому навчальному році працював в змішаній формі навчання . Освітньо-виховний процес з дітьми, робота з батьками відбувалися в дистанційному форматі та в очній формі (до обід без харчування).  З 10 травня 2023 року відновив свою роботу в звичайному режимі.

 

 1. Освітній рівень педагогів

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2022 - 2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників» затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930 (із змінами) проведена чергова атестація. За підсумками атестації 2022 – 2023 навчального року атестовано 4 педагога.

 

 

Педагоги поглиблено працюють за індивідуальними темами, підвищуючи свій професійний рівень.

№ з/п

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Сивокінь. А.О.

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами театралізованої діяльності.

2

Олійник Н.І.

Подолання дитячих страхів у старшому дошкільному віці за допомогою Арт терапії.

3

Лейєр Н.С.

Народознавство. Як засіб духовно-морального виховання дошкільників.

4

Усик І.В.

Логіко-математичний розвиток старших дошкільників.

 

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, протягом навчального року були сплановані та проведені такі форми методичної роботи:

Педагогічні ради, які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи.

Цікаво й змістовно були проведені засідання педагогічних рад за темами:

- «Шляхи організації навчально – виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток дошкільників»;

- «Формування у дошкільників ціннісного ставлення до своєї Батьківщини»;

- «Формування життєвої компетентності дошкільників орієнтованої на сталий стиль життя, використовуючи мультисенсорний підхід через включення різних каналів сприйняття: «БАЧУ», «ЧУЮ», «ВІДЧУВАЮ», «ГРАЮ», «ТВОРЮ»;

- «Підсумовуємо зроблене».

 Відкриті заняття:

- «Національно-патріотичне виховання – важлива складова соціально-комунікативної компетенції дошкільників»;

- «Виховання ініціативності – запорука самореалізації дитини»;

- «Гармонійна взаємодія з батьками: уникаємо конфліктів».

Круглий стіл «Компетентнісний підхід в організації національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу».

Заклад дошкільної освіти приймав  активну участь у різних конкурсах та заходах с. Гатного  та займав переможні місця.

З перших днів війни в закладі був налагоджений освітній процес з дистанційною формою навчання.

Дистанційна робота з дітьми проводилася в асинхронному режимі. Всі заняття висвітлювалися через Вайбер-групи. Вихователі щодня розробляли цікаві заняття і надавали за посилання  батькам через Вайбер групи та контактували з кожною дитинкою та її батьками особисто, підтримуючи і даючи різні поради щодо безпеки та як найкраще організувати цікаве перебування дитини вдома. Психолог надавав батькам різні консультації, поради, рекомендації дбайливим батькам. Проводив тести для мам.

 

 1. Виконання «Закону про мови»

Заклад дошкільної освіти здійснює реалізацію ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови». Систематизована  нормативно - правова база з даного питання. Адміністрація та педагоги володіють державною мовою.

В КЗ «Гатненському ЗДО «Умка» україномовний, освітньо – виховний процес, ведення ділової документації здійснюється державною мовою. Проводиться популяризація української мови серед батьків.

 

4. Про соціальний захист та права освітньої роботи

В нашому закладі значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». Заклад дошкільної освіти забезпечено нормативно - правовими документами з питань соціального захисту дітей.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 23 дітей пільгового контингенту, а саме:

- діти воїнів АТО та військовослужбовців – 2 чол.;

- дитина-інвалід – 1 чол.;

- внутрішньо-переміщені – 4 чол;

-діти працівників соцсфери – 2 чол;

- діти, які перебувають під опікою – 1 чол.

Питання соціального захисту дітей знайшли своє відображення на виробничих нарадах, нарадах при директорові.

В цьому навчальному році ЗДО працював не тільки з дітками  в змішаній формі навчання,  але і займався благодійністю. Працівники з батьками  та вимушеними переселенцями з тимчасово окупованих територій плели маскувальні сітки, за що не раз отримували подяку від волонтерів та військових. Збирали потрібні речі, продукти  та передавали їх в райони Харкова, Ізюму, Херсонщини і т.д., випікали та продавали випічку, проводили майстер-класи, щоб зібрати кошти  для придбання машин військовим.

Хочу висловити величезну подяку всім працівникам закладу, батькам, мешканцям домів, які знаходяться поряд з ЗДО, мешканцям с.Гатного, за небайдужість до ситуації, до людей, які опинилися у складних обставинах. Тільки взаємодопомога та підтримка допоможуть нам перемогти у цій війні.

 

5.. ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Фінансова діяльність закладу дошкільної освіти впродовж 2022-2023 н.р. була спрямована на покращення, удосконалення і модернізацію матеріальної бази ЗДО, створення належних умов для здійснення освітнього процесу, підтримку життєдіяльності закладу (облаштування укриття).

В рамках підготовки закладу до роботи в звичайному режимі при діючому укритті з травня місяця,  зусиллями власника, адміністрації, батьків та працівників закладу дошкільної освіти виконано ряд заходів, спрямованих на  забезпечення всім необхідним, що покращує перебування дітей в укритті та в закладі.

Для виконання цих заходів використані бюджетні кошти на придбання:

паперові рушники;

одноразовий посуд;

антисептик «Вінсепт»;

деззасіб «Жавель-Клейд»;

деззасіб «Вінсепт»;

дератизацію та дезинфекцію приміщень;

курси цивільного захисту;

проведення медичного огляду;

технічне обслуговування вогнегасників;

обслуговування системи очистки води;

телекомунікаційні послуги;

канцелярські товари;

господарчі товари;

передплата періодичних видань (електронна версія);

миючі засоби;

спортивний інвентар;

- облаштування  укриття для забезпечення вимог функціонування закладу;

    - витратні матеріали для копіювальної та оргтехніки.

            

 

 

 

 

 

 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В КЗ «Гатненському  ЗДО «Умка»

                     Харчування в закладі організоване шляхом виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та  Порядку організації  харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 р. №305, наказу Міністерства охорони здоров’я  України та Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах від 01.06.2005 р. №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом міністерства освіти і науки України та міністерства  охорони  здоров’я  України від 17.04.2006 р. №298/227 зі змінами, Рішення сесії №30/9 від «20» квітня 2023 р. Гатненської сільської ради.     

Раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі , має не лише покривати енергію, яку вони витрачають , а й забезпечувати матеріал, необхідний для нормального росту і розвитку всіх органів і систем та підвищення опору дитячого організму до захворювань.

В закладі організоване 3-х разове харчування відповідно до рекомендованого Примірного сезонного меню  затвердженого Наказом МОЗ України від 03.02.22 року№215.

Середня вартість харчування становить 73 грн. – 100%

Нарахування за харчування здійснюється відповідно до Рішення сесії №30/9 від «20» квітня 2023 р. Гатненської сільської ради. 

З метою підготовки до нового 2023-2024 навчального року також спільними зусиллями адміністрації, батьків та працівників закладу дошкільної освіти плануємо провести певні заходи, зокрема:

Виконати:

- впорядкування ігрових майданчиків усіх вікових груп, фарбування обладнання;

- заміну піску в пісочницях;

-  вимірювання контуру заземлюючих пристроїв, опору ізоляції силових та

освітлювальних електроприладів;

- повірка електронних ваг,

- повірка термометрів,

-дезинфекція приміщень,

 

Від імені всього колективу закладу і наших вихованців хочу подякувати засновнику закладу – сільській раді, управлінню освіти, працівникам ЗДО, батькам наших вихованців за спільну допомогу у забезпеченні функціонування закладу. Обіцяю, що буду надалі працювати над вирішенням проблем, над всім тим, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту дошкільнятам, з метою створення затишку та комфорту для всіх учасників освітнього процесу.

 

 

 

 

Підсумки роботи за 2022-2023 навчальний рік

 

Заклад дошкільної освіти — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту, колективному договору, річному плану роботи, освітньої програми закладу та стратегії розвитку закладу.

Важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками ЗДО, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладів у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

 Заклад дошкільної освіти:

•         задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

•         забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

•         створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

•         формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

•         сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

•         здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

•         є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

•         здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

Означені завдання мають реалізовуватися на різних рівнях.

На державному рівні цей процес забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Протягом цього навчального року вихователі під керівництвом директора Кривошапко С.О. планомірно працювали над створенням розвиваючого середовища, накопичення навчально-дидактичної бази, яка б відповідала вимогам і завданням, які ставить перед освітянами Базовий компонент дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина».

Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу підвищувалася завдяки використанню різних форм методичної роботи, як індивідуальних, так і групових:  педагогічні ради, педагогічні години, консультації, самоосвіта.

Однією з найважливіших форм методичної роботи у  закладі дошкільної освіти  є педагогічна рада. Протягом 2022-2023 навчального року у  закладі дошкільної освіти було організовано та проведено засідання педагогічних рад з питань «Про основні завдання розвитку ЗДО та завдання педагогічного колективу на 2022-2023 навчальний рік», «Якісна освіта - запорука розвитку сучасної особистості».

Однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників з різним рівнем освіти в закладі освіти є колективний перегляд різних видів діяльності.

Впродовж 2022-2023 навчальному році в закладі було організовано та проведено різні види колективних переглядів: «З любов’ю до природи» - трудова діяльність дітей старшої групи у куточку природи; «Дари осені» - перегляд трудової діяльності у молодшій групі; «Українська народна пісня та фольклор у вихованні патріотичних почуттів дошкільників» - перегляд заняття музично-пізнавального циклу для старших дошкільників;

«Розвиток особистості педагога нерозривно пов’язаний з його прагненням до самостійного поповнення своїх знань. Самоосвіта вихователів в закладі дошкільної освіти здійснювалася впродовж року у формі участі в роботі тренінгів, конференцій, науково-практичних семінарів; отриманні консультацій спеціалістів; вивчення та творчого застосування досягнень передового педагогічного досвіду.

Важливе місце в системі методичної роботи з педагогами посідають педагогічні години, перегляди занять та режимних моментів, консультацій.

Протягом 2022-2023 навчального року в закладі були проведені виставки «Світ очима дітей» - фотовиставка до Дня дошкілля; «Талановиті рученята наших діток» - оформлення групи до Нового року та на кращу Великодню композицію, переможці яких були нагородженні грамотами та подарунками- сувенірами.

Управління закладом дошкільної освіти здійснювалося на основі законодавчих, правових та нормативних документів. Систематично здійснювався контроль за проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах.

В освітньому процесі педагогами використовуються наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги). Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що більшість вихователів  закладу дошкільної освіти  володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань.

Діти під час занять розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

 Проведені  консультації для вихователів (відповідальні : директор, вихователь-методист)

1.

 

 

Співпраця з родиною – запорука успіху у вихованні дітей-дошкільнят

вересень

 

 

2.

 

Безпека під час війни

жовтень

 

3.

 

Як розповісти дитині про війну

листопад

 

4.

Національно – патріотичне виховання дошкільнят

грудень

5.

Правове виховання дошкільників

січень

 

6.

 

 

Вплив художнього слова на розвиток дитини

 

лютий

 

7.

 

 

Ігрова діяльність – значення для життя та розвитку дитини дошкільного віку

 

березень

 

8.

 

 

Система роботи по формуванню національної свідомості патріотизму дітей дошкільного віку

 

квітень

 

9.

Готуємось до літнього оздоровчого періоду: що робить вихователь

 

травень

 

Працювала школа педагогічної майстерності (відповідальні : директор, вихователь-методист, вихователі груп)

 

«Як залучити дітей до морально-патріотичного виховання вдома?»

жовтень

«Як виховати маленького патріота»

листопад

«Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку».

січень

Система роботи по формуванню національної свідомості патріотизму дітей дошкільного віку

лютий

 «Патріотичне виховання дошкільників засобами народознавства»

березень

 

 

ПРОВЕДЕНЕ  КУРСОВЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

Курси підтвердження та підвищення кваліфікації пройдено педпрацівниками відповідно до графіку:

І. В. Усик,

А. О. Сивокінь,

Н.І.Олійник

Н. С. Лейєр

С.О.Кривошапко

 

 ПРОВЕДЕНА АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ

І. В. Усик

А. О. Сивокінь,

 Н.І.Олійник

 

Проводилось  засідання атестаційної комісії.

Надавались  консультації для педпрацівників, що атестуються.

Видавались накази  з питань атестації педагогічних кадрів.

Проводились засідання атестаційної комісії.

Вивчалась  робота педагогів, які атестуються у поточному році.

Провелась атестація педагогічних кадрів закладу.  

 

Систематично педагогічними працівниками  опрацьовувалась нова методична та періодична література з метою використання нових ідей, інноваційних технологій виховання та навчання, педагогічної спадщини у практичній діяльності

 

 

 

Н. С. Лейєр

Проведені консультації педагогів закладу для батьків,

діти, яких не відвідують дошкільний

навчальний заклад (відповідальні : директор, вихователь-методист, вихователі груп)

 

 

Формування передумов успішної адаптації дітей дошкільного віку до навчання у школі

Сім’я – найдорожчі люди для дитини

Використання оповідань В.О.Сухомлинського. Система дидактичних ігор із соціально-морального розвитку дітей

 

Розвиток мовленнєвої творчості дітей у процесі роботи з казкою у сім’ї

 

Настільні ігри для розвитку мовлення

 

Активний відпочинок разом із батьками

Якщо дитина не хоче їсти

 

 

Проведені  загальні  збори  колективу,

виробничі  наради

Правила внутрішнього  трудового розпорядку :

 • затвердження графіків роботи усіх служб ;
 • інформація про готовність до нового навчального року
 • звіт про стан проведення літньої оздоровчої роботи ;
 • звіт адміністрації про підготовку до зими.

  Створення предметно-ігрового середовища

 

Працювала рада   трудового   колективу

 

Забезпечення організованого початку нового навчального року.

Обговорення стану підготовки педагогів закладу до педагогічної ради.

Якість та результативність проведення батьківських зборів в усіх вікових групах закладу

Якість ведення ділової документації вихователів та інших спеціалістів дошкільного закладу.

Стан організації харчування в закладі. Якість продуктів харчування. Умови зберігання.

Відновлення зелених насаджень

Якісний рівень навчально – виховної роботи з урахуванням вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Про дотримання санітарно – епідеміологічного режиму в усіх групах закладу.

 

Працювала  комісія з охорони праці

Проводився  огляд кабінетів, групових кімнат, приміщень кухонного блоку, пральні, музичного залу на предмет наявності інструкцій з охорони праці на робочому місці, охорони життя і здоров’я вихованців закладу, посадових інструкцій, інструкцій з протипожежної безпеки тощо

Здійснювалась перевірка стану дотримання працівниками інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій.

Поновили плани евакуації працівників та вихованців закладу на випадок виникнення не тільки пожежі, а і в разі евакуації до укриття.

Перевірила  наявність спецодягу, миючих та дезінфікуючих засобів у відповідності до вимог Типового переліку та наявність сертифікатів безпеки.

Здійснила перевірку стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та вихованців закладу в літній оздоровчій період

Здійснила  перевірку стану обладнання в спортивній залі та на прогулянкових майданчиках дошкільного закладу, обладнання в групових кімнатах та роздягальнях тощо.

  З метою зміцнення та збереження здоров’я кожного вихованця систематично проводились  інструктажі з охорони праці з працівниками закладу.

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні завдання на 2022-2023 навчальний рік

 

 

1.Формувати у дітей почуття власної гідності , впевненості у своїх силах , позитивне ставлення до себе і навколишнього світу, оптимістичне світобачення. Виховувати любов до України, повагу до народних звичаїв, традицій минулого, національних цінностей українського народу.

2. Сприяти налагодження форми партнерської взаємодії з родинами вихованців через упровадження дистанційних форм спілкування з батьками, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebook.

3.Вдосконалювати роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес

4.Продовжити роботу по створенню й підтримці освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *