Гатненський ЗДО ”Умка”, Гатне
Київська область, Фастівський район

Методичний кабінет

«Щоб дати дитині іскорку знань,

педагогові потрібно ввібрати ціле море світла»

В.О.Сухомлинський

Ці слова видатного педагога надихають на творчий пошук, активізацію потужного потенціалу для розвитку та розкриття особистісних і професійних якостей педагогів, стимулювання їх до усвідомлення необхідності дієвості та самовдосконалення. Розуміючи потреби часу, педагогічний колектив має працювати в постійному творчому пошуку унікальних прогресивних методик, технологій, знаходити оптимальні шляхи розв’язання освітніх завдань. Для вирішення цих завдань і був створений методичний кабінет.Методичний кабінет є "двигуном роботи" дошкільного закладу,що акумулює кращий досвід колективу. У методичному кабінеті зібрано фахову літературу, педагогічні періодичні видання, творчі напрацювання педагогів, кращі зразки конспектів занять, свят, розваг, вони систематизуються за основними розділами програми. У кожному розділі матеріали добираються за віковою групою відповідно до програмних завдань. Постійно організовується виставка новинок методичної літератури.Організовує методичну роботу з педагогічними кадрами дошкільного закладу вихователь-методист, вирішуючи основні напрями діяльності колективу, серед яких обов’язковим є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, забезпечення розвивального середовища і створення оптимальних умов для особистісно-орієнтованого навчання та розвитку творчої особистості дитини. Методична робота – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми.

Форми методичної роботи в ДНЗ з педагогами:

Колективні:

інструктивно-методичні наради, педагогічні ради, педагогічні читання, теоретичні семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

методичні об'єднання вихователів дошкільних груп, робота творчих груп,консультації.

Індивідуальні:

Наставництво, самоосвіта, взаємовідвідування, робота над проблемними питаннями, атестація.

Напрямки методичної роботи в ДНЗ:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

стимулювання творчого потенціалу;

підвищення педагогічної культури вихователів;

вдосконалення педагогічної майстерності;

розвиток спеціальних умінь та навичок;

формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Принципи методичної роботи в ДНЗ:

гуманізм, демократизм;

педагогічна співпраця з вихователем;

робота в режимі довіри, доброзичливості;

творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

допоміжно-регульований контроль;

надання вихователеві права вибору;

системність методичних заходів;

щоденна допомога;

випереджальний характер методичної роботи.

Методична робота в сучасному дошкільному закладі сьогодні має бути:

- організована на якісно новому рівні

- відповідати сучасному соціальному замовленню суспільства та держави (оперативність та мобільність);

- мати випереджальний, аналітичний і творчий характер (прогнозування, діагностування);

- базуватися на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності;

- будуватися на діагностичній основі, диференційовано, з урахуванням запитів кожного педагога (бути практичною).

Логін: *

Пароль: *